Nowy wygląd okna opcji kalendariumBardziej przejrzysty, intuicyjny dostęp do podzielonych na sekcje opcji kalendarium sprawia, że od teraz edycja jego wyglądu będzie jeszcze łatwiejsza.

Więcej opcji wyglądu

Teraz, oprócz koloru tekstu i tła komórki, możesz też określić stopień ich przezroczystości. Eksperymentuj z ustawieniami suwaków, aby osiągnąć efekt najbliższy Twoim oczekiwaniom. Również wygląd nagłówka, czyli znajdujących się u góry kalendarium skrótowych nazw dni tygodnia, można od teraz dowolnie zmieniać, określając takie wartości jak rodzaj, rozmiar i kolor czcionki. Rodzaj czcionki dla zawartości samych komórek możesz natomiast zmienić w zakładce  „Ogólne” okna opcji kalendarium.

Automatyczne generowanie roku

Jeśli chcesz, aby w przygotowanym przez Ciebie projekcie kalendarza na każdej stronie znalazła się nie tylko nazwa miesiąca, ale i rok – umieść ten ostatni w osobnym polu tekstowym, a następnie kliknij ikonę aktywnego obiektu na pasku narzędzi tekstowych. Wybierz opcję „rok w kalendarzu” i zapisz zmiany, a wówczas przy edycji rok będzie się generował w tym miejscu automatycznie, niezależnie od tego, który rok i miesiąc Klient określi jako początkowy dla edytowanego przez siebie w Sklepie kalendarza.

Bardziej przyjazne przyciski okna wstępu do edycji projektu w Sklepie

Zrezygnowaliśmy z dodatkowej górnej belki na rzecz lepiej widocznych przycisków w prawym dolnym rogu. Teraz wszystko jest w jednym miejscu, a Klienci mogą swobodnie przemieszczać się pomiędzy kolejnymi krokami wstępu do edycji projektu. ]]>