Notatki do wydania – MnumiPanel – Wersja 3.4

Błędy

 • [PAN-241] – Wyszukiwarka szuka tylko po początku frazy, a powinna również szukać w treści
 • [PAN-247] – Po opłaceniu faktury powinno pokazywać się ile Loyality points przyznano za nią klientowi.
 • [PAN-253] – Założyć klucz "unique" w tabeli "product_wizard", na 2 pola: "product_id, wizard_name"
 • [PAN-254] – Ustawić w tabeli "printlabel_queue", aby pole "status" było "required" + default value na "pending";

Udoskonalenia

 • [PAN-7] – jednostki powinny być określone
 • [PAN-198] – Przesyłanie potwierdzenia o dodaniu zamówienia do systemu
 • [PAN-214] – Poprawki w wysyłaniu kalkulacji od strony biura
 • [PAN-219] – Podmiana ikon określających statusy zamówień
 • [PAN-222] – Dodać sprawdzanie statusu płatności z PayU
 • [PAN-223] – Podgląd realizowanych paczek w sklepie (opcja dostępna tylko w integracji z Nowym Core'm)
 • [PAN-224] – Pod tabelą zamówienia, faktury, oraz kasa, dodać możliwość wyeksportowania danej (całej, nie tylko wyświetlonej) tabeli do pliku CSV.
 • [PAN-225] – W edycji produktu zamiast nazwy projektu z wizarda, pokazywanie podglądu projektu
 • [PAN-226] – Możliwość kopiowania projektu Wizarda
 • [PAN-228] – Przed wyświetleniem Karty technicznej, pokazanie monitu z prośbą o zapisanie jeżeli coś się zmieniło
 • [PAN-232] – Przerobienie eventów, tak aby za notification odpowiadał jeden lisener
 • [PAN-234] – W OrderPackage doprowadzenie nazwy 'payment_status', aby było 'payment_status_name'
 • [PAN-235] – W statystykach dodanie legendy ("/stats/sale")
 • [PAN-240] – Dodać do fixtures grafika (zrobiona została migracja ale zapomniano o fixtures)
 • [PAN-242] – Wyrzucić CURL do klasy WizardManager
 • [PAN-250] – Dodać do filtru zamówień, checkbox "do faktury"
 • [PAN-257] – Dodać guzik "Package to invoice" w Zamówieniu tam gdzie zmienia się statusy (funkcja ta sama co w Pakowalnii)

Nowe funkcje

 • [PAN-227] – W edycji projektu w zakładce WIzard możliwość oznaczenia Wizarda jako Aktywnego

Zadania

 • [PAN-239] – Wysyłanie wiadomości o rejestracji przez Panel, a nie przez sklep
]]>