• Poprawiliśmy wydajność MnumiWizard o ok. 60%: przyśpieszenie przechodzenia między stronami
 • Dodaliśmy opcję powrotu do edytowanego projektu MnumiWizard, gdy użytkownik omyłkowo zamknie okno
 • Rejestracja klientów Mnumi jest jeszcze bardziej przyjazna, dzięki usprawnieniom w ekranie rejestracji użytkownika
 • Możliwość definiowania Kraju w danych adresowych Klienta – zbliżamy się do obsługi wielu krajów…
 • Możliwość podawania linii Cięcia dla projektów MnumiWizard
 • Poprawienie problemu z zamawianiem zamówień z Kalkulacji
 • Znane problemy:
  • Problem z dodawaniem plików w MnumiWizard w przeglądarce Opera w 2 kroku. Ominięcie problemu: dodanie plików korzystając z przycisku z lewej strony.
  Jeśli znajdziesz jakiś problem, prosimy o odwiedzenie naszej strony pomocy lub zgłoszenie błędu.

  Aktualizacja z poprzednich wydań

  W niniejszym wydaniu zmienia się ścieżka do repozytorium Mnumi. Należy pliku konfiguracyjnym APT mnumi podać nową ścieżkę. Informacja o ścieżce znajduje się w dokumentacji Instalacyjnej. Od niniejszego wydania system weryfikuje również poprawność Klucza Licencyjnego. Przed instalacją Mnumi, należy posiadać aktualny klucz licencyjny (klienci którzy posiadają wa posiadają ważną subskrypcję proszeni są o kontakt na adres pomoc@mnumi.pl) lub mogą skorzystać z klucza tymczasowego (ważnego przez 30 dni), generując go samodzielnie na platformie my.mnumi.com. Piotr Plenik Centrum Wsparcia Mnumi]]>