Nota Do Wydania – MnumiPanel – Wersja 3.3.4.1

Błąd

  • [PAN-161] – znikanie autocomplete (wyszukiwarka) po kliknięciu w inne miejsce ekranu
  • [PAN-196] – Pozwolenia: sekcja client
  • [PAN-208] – Dodać do Powiadomień możliwość definiowania treści maila z kalkulacją. W tej chwili jest jakąś treść ale nie da się jej nigdzie wyedytować
  • [PAN-216] – Brak danych sprzedawcy (Nazwa banku + numer konta bankowego) na fakturze
]]>