Projekt Poprawa otoczenia biznesu
i dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Wartość dofinansowania: 53 000 000 CHF

DOTACJE NA INNOWACJE


Eksport szansą na rozwój firmy Mnumi Sp. z o.o.

Nazwa Beneficjenta: Mnumi Sp. z o.o.

Wartość projektu: 492.200,47 PLN
Udział Unii Europejskiej: 369.727,38 PLN
Okres realizacji: 01.01.2014-31.12.2015


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO