Z przyjemnością informujemy o wydaniach Mnumi (MnumiPanel 3.11, MnumiShop 3.8, MnumiWizard 3.29).

Wydania zawierają nowe funkcjonalności oraz poprawy błędów. Zapraszamy do aktualizacji do najnowszych wydań.

Z nowości:

  • Poprawiliśmy wydajność MnumiWizard o ok. 60%: przyśpieszenie przechodzenia między stronami
  • Dodaliśmy opcję powrotu do edytowanego projektu MnumiWizard, gdy użytkownik omyłkowo zamknie okno
  • Rejestracja klientów Mnumi jest jeszcze bardziej przyjazna, dzięki usprawnieniom w ekranie rejestracji użytkownika
  • Możliwość definiowania Kraju w danych adresowych Klienta – zbliżamy się do obsługi wielu krajów…
  • Możliwość podawania linii Cięcia dla projektów MnumiWizard
  • Poprawienie problemu z zamawianiem zamówień z Kalkulacji

Znane problemy:

  • Problem z dodawaniem plików w MnumiWizard w przeglądarce Opera w 2 kroku. Ominięcie problemu: dodanie plików korzystając z przycisku z lewej strony.

Jeśli znajdziesz jakiś problem, prosimy o odwiedzenie naszej strony pomocy lub zgłoszenie błędu.

Aktualizacja z poprzednich wydań

W niniejszym wydaniu zmienia się ścieżka do repozytorium Mnumi.
Należy pliku konfiguracyjnym APT mnumi podać nową ścieżkę. Informacja o ścieżce znajduje się w dokumentacji Instalacyjnej.

Od niniejszego wydania system weryfikuje również poprawność Klucza Licencyjnego. Przed instalacją Mnumi, należy posiadać aktualny klucz licencyjny (klienci którzy posiadają wa posiadają ważną subskrypcję proszeni są o kontakt na adres pomoc@mnumi.pl) lub mogą skorzystać z klucza tymczasowego (ważnego przez 30 dni), generując go samodzielnie na platformie my.mnumi.com.

Piotr Plenik
Centrum Wsparcia Mnumi

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisz się do naszego newslettera

Będziesz otrzymywał informacje o naszych promocjach!

Zapisałeś się, brawo!

Pin It on Pinterest

Share This